Společnost CUBESPACE nabízí svým partnerům tyto služby spojené s realizací výstavby:

zajištění financování
leasing, operativní leasing
přímý prodej
dotační tituly včetně jejich zpracování
municipální projekty
finanční analýzy a rozvahy
finanční poradenství pro nadnárodní podniky
hypotéky