Projekční přípravu stavby zajišťuje zkušený tým architektů, stavebních inženýrů a techniků a společně se zákazníkem postupuje všemi stupni projektové dokumentace a procesy povolení stavby, až po realizaci jeho stavebního záměru.
 
 
Při návrhu tvarového řešení domu v počátečním průběhu studie dochází k neustálé pozitivní konfrontaci se zákazníkem, jejímž výsledkem je ideálně soulad představ architekta a klienta.
 
 
CUBESPACE věnuje trvalou pozornost možnostem zdokonalování konstrukčních charakteristik a detailů vyráběných modulárních staveb. Především jsou zkoumány možnosti využití moderních konstrukčních materiálů a technologií, tak aby realizované stavby splňovaly i ty nejpřísnější požadavky současnosti i nejbližší budoucnosti.
 
 
Pro vytváření projektové dokumentace a virtuálního modelu objektu je v ateliéru využíván program ArchiCAD, který umožňuje efektivněji využívat projektování v návaznosti 2D a 3D prostoru. V současnosti je program používán pro všechny fáze dokumentace stavby – tedy od studie až po detaily pro prováděcí dokumentaci a zároveň na výkazy materiálu pro realizaci stavby.
 
 
Poradenství a zpracování všech fází investičního záměru:
výběr pozemku
zastavovací studie a studie krajinného rázu
finančně ekonomické studie záměrů
projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení
inženýring – vyřízení legislativních náležitostí stavby
návrhy interiéru
autorský dozor a dokumentace skutečného provedení
prezentace projektu a stavby