Základní stavební jednotkou jsou moduly, z kterých je možné skládat nekonečné množství variant podle individuálních požadavků. Konstrukční systém je optimalizován pro konkrétní využití dle požadovaného typu staveb, jejich podlažnosti a umístění.
 
 
Výrazná změna oproti realizaci běžných staveb spočívá v tom, že nevznikají v místě realizace, ale vyrábějí se v hale, kde jsou provedeny veškeré práce včetně všech vnitřních rozvodů, instalací, obkladů a podlah.  Hotové moduly jsou přepraveny kamionem na místo určení, kde jsou poskládány a propojeny v jeden celek.  Výstavba tak není závislá na počasí, neovlivňuje životní prostředí těžkou stavební technikou, prašností, hlukem a podobnými faktory, které za normální výstavby vznikají.  Rychlost výstavby na pozemku je nesrovnatelně rychlá oproti tradičním postupům.
 
 
Výroba modulárních staveb CUBESPACE probíhá ve třech výrobních závodech. Zákazníci mohou, po předchozí domluvě, zkontrolovat průběh výroby své stavby již ve fázi výroby přímo ve výrobním závodě. Základní představu o způsobu výroby na hale poskytuje ukázkové video.